ปฏิญญากรุงเทพฯ

ปฏิญญากรุงเทพฯ

ได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการ ของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่
1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ จนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ และนำไปสู่การขยายสมาชิกภาพ โดย การเข้าร่วมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– บรูไนดารุสซาลามเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 6 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2527
– เวียตนาม เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 7 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2538
– ลาวและพม่า เข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันลำดับที่ 8 และ 9 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2540
– กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2542
ขณะนี้ อาเซียน จึงมีสมาชิกรวม ในปัจจุบัน อาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: